Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wózków widłowych

Zapytanie ofertowe na dostawę wózków widłowych.

1.Przedmiot oferty:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do spółki Sklejka Orzechowo S.A.  trzech wózków widłowych spalinowych na gaz propan-butan ( butle 11kg ), spełniających poniższe parametry:
- udźwig 3 000 kg - 2 szt., 4 500 kg - 1 szt.,
- silnik o mocy minimum 40 kW na gaz propan-butan z katalizatorem,
- wysokość podnoszenia minimum 3 000 mm,
- przesuw boczny karetki,
- krata ochronna ładunku,
- długość wideł 1 200 mm  z możliwością regulowanego rozstawu,
- pełne oświetlenie oraz dźwiękowy sygnalizator biegu wstecznego,
- ogumienie pneumatyczne – wózki 3 000 t, ogumienie pełne białe – wózek 4 500 t,
- układ kierowniczy ze wspomaganiem,
- regulowana kolumna kierownicy,
- siedzisko amortyzowane z pasami,
- daszek ochronny operatora,
- stojak na dwie butle gazowe,
- poziom hałasu poniżej 80 dB,
-spełnia aktualne wymogi emisji spalin.

Dostawca dostarczy do siedziby Zamawiającego nowy wózek spełniający powyższe wymogi, dopuszczony do obrotu i eksploatacji na terytorium Polski, posiadający deklarację zgodności WE oraz oznaczenie CE, spełniający wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa:
- do dostarczonego wózka należy dołączyć w języku polskim komplet dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcję obsługi, wykaz części zamiennych, kartę gwarancyjną, książkę rewizyjną  UDT;
- Dostawca na własny koszt przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji wózka;
- koszty transportu oraz wszystkie inne koszty związane z dostawą wózka obciążają Dostawcę;

2. Udzielanie wyjaśnień:
Osobą do kontaktu, w dni robocze w godz. 900 – 1400, wyznaczoną ze strony Zamawiającego jest:
Pan Jacek Tokarski tel. 506 010 900, email: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl


3. Oferta powinna zawierać:
- okres udzielonej gwarancji;
- całkowite koszty serwisu w okresie gwarancji;
- dostępność serwisu – czas reakcji od zgłoszenia, lokalizacja służb serwisowych;
- deklarację minimalnego 5 letniego okresu serwisu pogwarancyjnego oraz dostawy części i materiałów eksploatacyjnych;
- listę referencyjną.

4. Termin składania ofert:
Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie spółki Sklejka Orzechowo S.A. nie później niż do dnia  30 września 2020 roku godz. 1500 lub przesłać w tym terminie elektronicznie na adres: przetarg@sklejkaorzechowo.pl  z zaznaczeniem w temacie „Wózki widłowe”.

5. Termin płatności:
30 dni od dostarczenia faktury, podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.

6. Termin dostawy:
maksymalnie do 30 listopada 2020r.

7. Zakończenie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków dostawy, swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty pokrywa Oferent.